top of page
Omakuva Sirpa Särkijärvi 2023.jpg

Sirpa Särkijärven (s. 1974, Muonio) maalaukset ovat heijastumia ajasta. Niissä on inhimillistä pohdintaa olemassaolosta, mutta ne tarkastelevat usein myös valtasuhteita, sukupuolta, käyttäytymistä, normeja, sekä osattomuutta että ulkopuolisuutta. Teosten energinen maalauksellisuus, värien voima ja figuratiivinen fyysisyys ovat sidoksissa mielentilojen, tietoisuuden ja piilotajunnan merkitysten ristiriitoihin ja häilyvyyteen. Särkijärveä kiinnostaa mm. lähestyä maalausten aiheita kirjallisuudessa omaksutusta dekonstruktion, kriittisen lukutavan näkökulmasta, joka tuo esiin piileviä ristiriitaisuuksia merkityksissä. Olemme sidoksissa toistemme vaikutuksille. Maalausten lähtökohtina ihmisen toiminnan syyt, tarpeet, motiivit ja epäjohdonmukaisuus muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden, jota taiteilija voi yrittää teoksissaan heijastella. Myös "rivien välit” ovat osa kokonaisuutta. Viittaus suhteet, kaikki aikaisemmin koettu, nähty ja opittu, vaikuttavat taiteilijan tulkintaan. Lopuksi myös katsoja vastaanottaa, sekä tulkitsee kaikkea maalauksessa olevaa oman taustansa ja kokemuksiensa kautta. 

 

Yksittäinen teos syntyy usein lukuisissa pitkissä metodisissa maalaus-sessioissa. Teknisesti aikaa vaativa tapan työskennellä kymmenien ennalta sekoitettujen värien kanssa, vaatii ennen varsinaisen maalaustyöskentelyn alkua paljon valmistelua ja idean kehittelyä pitkälle. Särkijärvi sanoo pyrkivänsä kokonaisvaltaiseen työskentelyyn, jossa maalaus on ajattelun ja pohdiskelun väline. Juoksevilla akryyliväreillä vaakatasossa toteutettava ilmaisu välittyy kankaalla yhteen soljuvina väripintoina, liikkeinä ja vetoina, joiden pirstaleinen, fragmentaarinen rakenne luo oman illuusionsa maalausta läheltä tai kauempaa  tarkasteltaessa. Räiskyvä maali materiaalina taipuu harkituiksi ja hallituiksi kuviksi ihmisyydestä. Ikään kuin maalaukset olisivat samaan aikaan sekä hallitsemattomia, että tiukasti kontrolloituja, kuten ihmismieli itsekin usein.

 

Sirpa Särkijärvi asuu ja työskentelee Turussa, mutta on syntynyt Muoniossa. Perheen pitkät perinteet ja juuret pohjoisimmassa Suomessa ovat osaltaan vaikuttaneet taiteilijan identiteettiin ja visuaalisiin vaikutteisiin.

bottom of page